دفتر مرکزی : میدان صادقیه ، ابتدای بلوار کاشانی،پلاک 23،واحد 4
تلفن:6و44095865-021 فاکس:44087845-021
map

دفتر مرکزی : میدان صادقیه ،ابتدای بلوار کاشانی،پلاک 23،واحد 4 تلفن:6و44095865-021 فاکس:44087845-021

کارخانه: بوئین زهرا،شهرک صنعتی دانسفهان،کارخانه الکترود الوند تلفن:3و4534872-0282

آدرس ایمیل: mirza767@yahoo.com