دفتر مرکزی : میدان صادقیه , ابتدای بلوار کاشانی, پلاک 23, واحد 4
تلفن:6و44095865-021 فاکس:44087845

دفتر مرکزی : میدان صادقیه ,ابتدای بلوار کاشانی,پلاک 23,واحد 4 تلفن:6و44095865-021 فاکس:44087845-021

کارخانه: بوئین زهرا،شهرک صنعتی دانسفهان،کارخانه الکترود الوند تلفن:3و4534872-0282

آدرس ایمیل: mirza767@yahoo.com