دفتر مرکزی : میدان صادقیه ،ابتدای بلوار کاشانی، پلاک 23، واحد 4
تلفن: 6 و 44095865-021 فاکس:44087845-021

دفتر مرکزی : میدان صادقیه ، ابتدای بلوار کاشانی، پلاک 23، واحد 4 تلفن:6و44095865-021 فاکس:44087845-021

کارخانه: بوئین زهرا،شهرک صنعتی دانسفهان،کارخانه الکترود الوند تلفن:3و4534872-0282

آدرس ایمیل: mirza767@yahoo.com