معدن دولومیت بدرلو تکاب

این منطقه دارای آب و هوای ییلاقی بوده و موقعیت کوهستانی با مراتع مناسب است. ذخیره این معدن بر اساس عملیات اکتشافی انجام شده در محدوده و اندازه گیری به عمل آمده که توسط اداره کل معادن مورد تائید است ، معادل 3،250،000 تن میباشد. وزن مخصوص این ماده 1/5 بوده و روزانه 200 تن استخراج میگردد. آنالیز این ماده معدنی بشرح ذیل میباشد.