کائولن قشلاق بوئین زهرا

این معدن در محدوده ی جنوبی شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین میباشد. وزن مخصوص کائولن استخراج شده 2/6 و دمای ذوب آن 1750 درجه سانتیگراد است. این ماده دارای لمس چرب ، خاصیت پلاستیکی ، آبگیری زیاد و سختی کم میباشد. در جدول ذیل مشخصات مربوط به آن آورده شده است.