معدن فلدسپات یونس ملایر


در جدول ذیل مشخصات مربوط به آنالیز این معدن آورده شده است: