English |فارسی

الکترود مفتولی فلزی است که با پوشش فلاکس احاطه شده است. قطر الکترود همان قطر مفتول فلزی میباشد که بسته به مورد مصرف، ضخیم و یا نازک انتخاب می شود.
محیط ایده آل جهت نگهداری از الکترود جوشکاری، محیط گرم و خشک می باشد.
جوشکاری به اشکال و روشهای مخلف شکل می گیرد که جوشكاري با قوس الکتریکی یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات کار می باشد. ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان مداوم الكترون بین دو الکترود و یا الکترود و سطح کار بوده که در نتیجه آن حرارت تولید می شود.
الکترود الوند با تمرکز بر سه سایز مختلف الکترود شامل 3.2 mm و 4mm و 5mm از نوع E6013 و با استاندارد ملی ایران و با رعایت استاندارد AWS 5.1، قصد عرضه محصول با کیفیت و مناسب جهت استفاده صنعتگران عزیز را دارد.

electrod

 

BOX